Category: Developer

  • Hơn 9 công cụ AI dành cho nhà phát triển (Tháng 12 năm 2023)

    Hơn 9 công cụ AI dành cho nhà phát triển (Tháng 12 năm 2023)

    Developer Hơn 15 công cụ AI dành cho nhà phát triển (Tháng 12 năm 2023) Admin On June 19, 2023 Phi công phụ GitHub GitHub Copilot là trợ lý mã hóa được hỗ trợ bởi AI hàng đầu thị trường. Được thiết kế để cho phép các nhà phát triển tạo ra mã ưu việt với…

  • Thói quen của các kỹ sư phần mềm giỏi

    Thói quen của các kỹ sư phần mềm giỏi

    Developer Thói quen của các kỹ sư phần mềm giỏi   Admin On June 19, 2023 Vai trò của nhà phát triển phần mềm thường được cô đọng thành một hoạt động đơn lẻ: viết mã. Mặc dù không thể phủ nhận mã hóa là nhịp tim của nghề nghiệp, nhưng việc xác định một nhà…